TOLUREX 500 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • TOLUREX 500 SC - etykieta-instrukcja stosowania
TOLUREX 500 SC

TOLUREX 500 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej, tomki ościstej oraz niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych w: jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.

Zawartość substancji aktywnej:
chlorotoluron 3-(3-chloro-4-metylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych mocznika) -500 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiGŻ Nr 462/99 z dnia 28.01.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-328/2003p z dnia 12. 08.2003 r.
decyzją MRiRW nr R-132/2004o z dnia 19.03.2004 r.
decyzją MRiRW nr R- 447/2007 z dnia 29.10.2007 r.
decyzją MRiRW nr R- 24/2009 z dnia 28.01.2009 r.
decyzją MRiRW nr R-57/2010d z dnia 26.02.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R-234/2010d z dnia 18.08.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R - 201/2011d z dnia 06.07.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 231/2011d z dnia 03.08.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim Agan Industries Ltd., Arava House, 12 Golan Street, Airport City, P.O.B. 298, Zip Code 70 151, Izrael, tel. +972 7 3232 1000, fax.: +972 7 3232 1074, e-mail: main.@main.co.il

Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 (0-22) 395 66 66, fax: +48 (0-22) 395 66 67, e-mail:mapol@mapol.it.pl.
2. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-50 Konin, tel.: (0-63) 242 10 23, fax.: (0-63) 245 36 35.
3. Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (0-48) 668 04 71, fax.: (0-48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@wp.pl.
4. Krystyna Kuczyńska Hurtownia Środków Ochrony Roślin, ul. Lwowska 57 A, 22-400 Zamość.

Konfekcjoner:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, miłek letni, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumianek pospolity, skrytek polny, sporek polny, szczawik polny, tasznik pospolity, tobołki polne, tomka oścista, wiechlina roczna, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, przytulia czepna (od kiełkowania do fazy 2 okółków liściowych), rdest kolankowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołki, mak polny, owies głuchy, przetaczniki, rdest plamisty, złocień polny.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
PSZENICA OZIMA
Środek można stosować:
a) bezpośrednio po siewie pszenicy
Zalecana dawka: 2 l/ha.
b) jesienią od fazy 3 liści pszenicy do wystąpienia nocnych przymrozków (faza 3 liści jest wówczas gdy trzeci liść jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
Zalecana dawka: 2 l/ha.
W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie pszenicy.
c) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zabieg może być również wykonany na glebę zamarzniętą, ale bez okrywy śnieżnej.
Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna być niższa niż minus 3°C z uwagi na możliwość zamarzania cieczy użytkowej w rozpylaczach (dyszach) opryskiwacza.

Uwagi:
1. Tolurex 500 SC stosowany w dawce 1,5 l/ha zwalcza głównie miotłę zbożową, dlatego w przypadku dużego nasilenia chwastów dwuliściennych, wiosną można stosować herbicydy typu regulatorów wzrostu zawierające MCPA, 2,4-D, dichloroprop w zalecanych terminach i dawkach.
2. W temperaturze poniżej 0°C zwracać szczególną uwagę na prawidłową pracę rozpylaczy opryskiwacza.
3. Po wykonaniu zabiegu, zwłaszcza w temperaturze poniżej 0°C, starannie umyć i osuszyć aparaturę (zbiornik opryskiwacza, układ przewodzenia cieczy, filtry, mieszadło, belkę polową i rozpylacze).

d) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
Zalecana dawka: 2 l/ha.

e) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin, od fazy3 liści pszenicy do fazy pełni krzewienia.
Zalecana dawka: 3 l/ha.

Uwaga!
Odmiany pszenicy Alba i Almari są wrażliwe na środek w dawce 3 l/ha i w niesprzyjających warunkach mogą reagować obniżką plonu ziarna do 10 %.
Tolurex 500 SC stosowany wiosną w dawce 3 l/ha w niekorzystnych warunkach agrometeorologicznych może spowodować niewielkie uszkodzenia liści pszenicy ozimej w odmianach: Kobra, Elena oraz Izolda. Uszkodzenia te nie wpływają na plon ziarna.

JĘCZMIEŃ OZIMY
Środek można stosować:
a) jesienią, od fazy 3 liści jęczmienia do wystąpienia nocnych przymrozków.
Zalecana dawka: 2 l/ha.

b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, późną jesienią, zimą lub w okresie przedwiośnia, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Uwaga!
Obowiązują takie same warunki stosowania środka jakie podano dla pszenicy ozimej.

c) na przedwiośniu w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi.
Zalecana dawka: 2 l/ha.

PSZENŻYTO OZIME
Środek można stosować:
a) jesienią, bezpośrednio po siewie lub powschodowo od fazy 3-4 liści pszenżyta do wystąpienia nocnych przymrozków.
Zalecana dawka: 2 l/ha.

b) w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin, w warunkach umożliwiających wjazd opryskiwacza w pole
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Uwaga !
Obowiązują takie same warunki stosowania środka jak podano dla pszenicy ozimej.

c) na przedwiośniu, w przypadku silnego zachwaszczenia miotłą zbożową i przy średnim zachwaszczeniu chwastami dwuliściennymi
Zalecana dawka: 2 l/ha.

d) wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji roślin
Zalecana dawka: 3 l/ha.

UWAGI:
1. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm, oraz wyrównanych wschodach.
3. Przy opryskiwaniu wiosennym najlepsze efekty zwalczania chwastów uzyskuje się w zbożach sianych w terminach agrotechnicznych późniejszych, od zalecanych.
4. W zbożach sianych wcześnie, w których wschody miotły zbożowej pojawiają się jesienią, zabieg lepiej wykonać jesienią.
5. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.

Uwaga!
Zaleca się stosować opryskiwanie niskociśnieniowe(nie więcej niż 2-3 atm).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w temperaturze powyżej 20°C (powschodowy termin opryskiwania),
- na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
- na rośliny mokre lub zwiędnięte,
- na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
- wcześniej jak w fazie 3 liści pszenicy i jęczmienia,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę zasięgnąć porady lekarza.
- Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45
Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 51 77
Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54
Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.03.30
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading