SUMI-ALPHA 050 EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • SUMI-ALPHA 050 EC - etykieta-instrukcja stosowania
SUMI-ALPHA 050 EC

Podmiot, który otrzymał zezwolenie:
Sumitomo Chemical Company Limited, 27-1 Shinkawa 2-Chome Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japonia; tel. 00 81 355 435 731, fax: 00 81 355 435 932

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1. AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów Tel.: (0-48) 668 04 71, fax.: (0-48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@wp.pl
2. AZOT-CHEM Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe, Tuligłowy 7, 22-300 Krasnystaw, Tel./fax.: (0-82) 576 32 52, (0-82) 576 34 06, e-mail: azotchem@op.pl
3. Ciech S.A., ul. Powązkowska 46/50, 01 -728 Warszawa, Tel.: (0-22) 639 15 84, fax.: (0-22) 639 15 98, , e-mail: elzbieta.browarek@ciech.waw.pl
4. JaWal & M Spółka Jawna J. Deba, R.Z. Murawiec, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. Tel./Fax.:(0-52) 3822735, (0-52) 3822711, e-mail:jawalm@poczta.onet.pl
5. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa, W. Osadkowski, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów Tel.: (0-71) 314 64 54; fax.: (0-71) 314 64 65, e-mail: centrum@osadkowski.com.pl
6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Tel.: (0-52) 318 88 00, fax.: (0-52) 318 88 01, e-mail: piotrk@chemirol.com.pl
7. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-510 Konin Tel.: (0-63) 242 10 23, fax.: (0-63) 245 36 35, e-mail: spzrko@pro.onet.pl
8. AGRO-BIZNES" Sp. j., Sularz-Rudnicki, Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 72 06 275; tel/fax (0-95) 73 14 224; e-mail:baczyna@poczta.onet.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

SUMI-ALPHA 050 EC

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany aparaturą naziemną lub agrolotniczą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, roślin ozdobnych i zielarskich oraz w leśnictwie.
Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji aktywnej:
- esfenwalerat (związek z grupy pyretroidów) /(S)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylobutanian (S)-.cyjano-3-fenoksybenzylu ) /- 50 g w 1 l środka.
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: ksylen – mieszanina izomerów

Zezwolenie MRiRW Nr 908/2001 z dnia 21.12.2001r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-632/2003p z dnia 13.10.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R – 148/2004o z dnia 29.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 304 /2007 z dnia 02.07.2007 r.

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N                   Łatwopalny – F
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska     Środek łatwopalny

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
W dawce powyżej 0,6 l/ha działa bardzo toksycznie na pszczoły.

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga:
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny rolnicze
pszenica jara i ozima, jęczmień jary i ozimy, żyto, owies, pszenżyto jare i ozime
- mszyce
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna

- skrzypionki
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.

ziemniak
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,2-0,25 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

rzepak ozimy
- chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

rzepak ozimy i jary
- słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Zalecana dawka: 0,2-0,25 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku równoczesnego zwalczania słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego.

- szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

burak cukrowy, burak pastewny
- pchełka burakowa
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

- śmietka ćwiklanka
Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.
Stosować w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia, zgodnie z sygnalizacją.

- mszyca trzmielinowo-burakowa
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc.

- błyszczka jarzynówka
Zalecana dawka: 0,4 l/ha.
Stosować w okresie żerowania młodych gąsienic.
Zalecana ilość wody:
w zabiegach aparaturą naziemną 150-400 l/ha (opryskiwanie: średniokropliste), aparaturą agrolotniczą 60-100 l/ha.

chmiel
- mszyca śliwowo-chmielowa
Zalecane stężenie 0,05%. (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
Zabieg przed kwitnieniem chmielu wykonać, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na 1 liściu wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10.

Rośliny sadownicze
drzewa owocowe
- owocówki oraz szkodniki zjadające i minujące liście
Zalecana dawka: 0,45 l/ha.
Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

krzewy jagodowe
- krzywik porzeczkowiaczek, krzywik maliniaczek
Zalecana dawka: 0,45 l/ha.

- kwieciak malinowiec, pryszczarki oraz szkodniki zjadające i minujące liście
Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
W sadach i jagodnikach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych.

Rośliny warzywne (w gruncie)
kapustne, chrzan
- gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

- chowacze łodygowe, drążyny
Opryskiwać rośliny na rozsadniku z chwilą pojawienia się chrząszczy.

- pchełki
Opryskiwać rośliny na rozsadniku i po wysadzeniu w pole z chwilą pojawienia się szkodnika.

- zmieniki, wciornastki, mszyca kapuściana
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

- śmietka kapuściana
Zabieg wykonać w okresie lotu much w I dekadzie maja.
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.

pomidor
- larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.

groch
- pachówka strąkóweczka
Zabieg wykonać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.

- strąkowiec grochowy
Opryskiwać na początku kwitnienia.
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.

fasola
- zmieniki
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem. Zabieg wykonać wcześnie rano, dopóki owady są nieruchliwe.
Następne zabiegi wykonać w odstępach 10 dniowych środkami z innych grup chemicznych.

fasola na suche nasiona
- strąkowiec fasolowy
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie wysychania łusek strąków.

bób
- strąkowiec bobowy
Zabieg wykonać w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanu, a następnie powtórzyć po 10-15 dniach.

-mszyca trzmielinowo-burakowa.
Opryskiwać w okresie nalotu form uskrzydlonych.
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.

por, cebula
- wciornastki
Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.

- śmietka cebulanka
Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek w II dekadzie maja tj. na początku kwitnienia lilaka.
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.

ogórek
- zmieniki, wciornastki, mszyce
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników

plantacje nasienne warzyw
- zmieniki
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać wcześnie rano, gdy owady są mało ruchliwe.

warzywa gruntowe
- rolnice
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny warzywne (pod osłonami)
pomidor, papryka, oberżyna, ogórek
- mszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe
Zalecane stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha cieczy w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

Rośliny ozdobne (w gruncie)
- mszyce, zmieniki oraz inne owady szkodliwe
Zalecane stężenie: 0,02%.(20 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600 l/ha.

Rośliny ozdobne (pod osłonami)
- mszyce oraz inne owady szkodliwe
Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

Rośliny zielarskie
- gąsienice, larwy i formy dorosłe chrząszczy, błonkówki, muchówki, mszyce, zmieniki oraz inne owady szkodliwe
Zalecane stężenie: 0,03%. /30 ml środka w 100 litrach wody/.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600-1000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.

Leśnictwo
starsze drzewostany
- brudnica mniszka oraz osnuja gwiaździsta, zasnuje i larwy innych owadów żyjące w oprzędach
Zalecana dawka 0,2-0,25 l/ha.

- boreczniki, strzygonia i inne gąsienice szkodliwych motyli
Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Środek w wyższej z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Do zabiegów agrolotniczych stosować środek łącznie ze środkiem pomocniczym Ikar 95 EC lub Dedal 90 EC w dawce: 0,7-1 l/ha z dodatkiem wody w ilości 1,3-2 l/ha.

- szeliniak sosnowiec i inne ryjkowce
Zalecane stężenie: 0,5-2%.(500-2000 ml środka w 100 litrach wody).
Środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce stałe lub opryskiwania roślin aparaturą naziemną używając 50-100 l cieczy/ha.

- do zabezpieczania surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych
Zalecane stężenie: 0,15-1%. (150-1000 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 5 l cieczy użytkowej na m3 drewna.
Środek w wyższych z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

UWAGI:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 200 C.W temperaturze wyższej zabieg wykonywać pod koniec dnia.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula, goździk) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający, zgodnie z treścią jego etykiety-instrukcji stosowania.
4. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.
5. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
6. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających w dawce powyżej 0,6 l/ha nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji

OKRES KARENCJI: okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)
porzeczka czarna, runo leśne - 7 dni.
Pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, owies, żyto, ziemniak, rzepak ozimy i jary, chmiel, drzewa owocowe, rośliny warzywne w gruncie (kapustne, chrzan, pomidor, groch, fasola, bób, por, cebula, ogórek) oraz inne warzywa gruntowe, rośliny warzywne pod osłonami (pomidor, papryka, oberżyna, ogórek) rośliny zielarskie, rośliny warzywne pod osłonami (pomidor, papryka, oberżyna, ogórek) – 14 dni
krzewy jagodowe - 21 dni
burak cukrowy i pastewny - 60 dni
fasola na suche nasiona, plantacje nasienne warzyw, rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
30 dni – dla dawki powyżej 0,6 l/ha

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT(okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu w temparaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0- 58) 301 65 16 Rzeszów – (0-17) 866 44 09
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0- 81) 740 26 76 Warszawa – (0-22) 619 08 97
Łódź - (0- 42) 657 99 00 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Poznań – (0-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2012.12.30
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading