STOP Z EC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • STOP Z EC - etykieta-instrukcja stosowania
STOP Z EC

STOP Z EC

Środek o działaniu odstraszającym w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do stosowania w leśnictwie w celu ochrony przed zwierzętami łownymi.

Zawartość substancji aktywnej:
olej rybi119 g/l środka

Zezwolenie MRiRW nr R- 82/2010 z dnia 08.11.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-274/2011d z dnia 24.10.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:
Morpheus sarl, 44 rue de la Laiterie, 79330 Saint Tarent, Republika Francuska, tel.: 0033 05 4967 5884, fax: 0033 05 4967 6921,
e-mail: morpheus-sarl@wanadoo.fr

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Wena, Kochańska-Dubas Jolanta; ul. Wyczółkowskiego 39, 58-500 Jelenia Góra; tel. 75 767 89 76; fax: (0-75) 764 89 34;
e-mail: biuro@wena.jgora.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Myć ręce pod bieżącą wodą Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Leśnictwo (sadzonki, drzewa liściaste i iglaste)
- zwierzęta łowne (zającowate i jeleniowate)
Zalecana dawka:
w okresie jesienno-zimowym
1 litr środka + 1 litr wody (ochrona na 6 miesięcy)
1 litr środka + 2 litry wody (ochrona na 4 miesiące)
w okresie wegetacji
1 litr środka + 5 litrów wody (ochrona na 2 miesiące)
Środek stosować wcześnie rano lub późnym popołudniem.
W zależności od zastosowania zużycie środka wynosi 1 litr na 100-500 sadzonek lub drzew.

UWAGI:
1. Środek stosować w dni bezwietrzne w temperaturze nie niższej niż + 5°C.
2. Po naniesieniu na roślinę środek staje się przeźroczysty przez co nie zmienia ich wyglądu.
3. Środek jest odporny na wymywanie i utrzymuje się na pędach w zależności od zastosowanej dawki.

III OKRES KARENCJI (Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ, ZWIERZĄT (Okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Termin ważności zezwolenia: 2015.08.31
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading