MIEDZIAN EXTRA 350 SC - OCHRONA ROŚLIN
Miejsce na Twoją reklamę
»Strona główna »Śroski ochrony roślin »
  • MIEDZIAN EXTRA 350 SC - etykieta-instrukcja stosowania
MIEDZIAN EXTRA 350 SC

MIEDZIAN EXTRA 350 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

Zawartość substancji aktywnej:
miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-64/2008 z dnia 12.09.2008 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-204/2010d z dnia 20.07.2010 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R-297/2011d z dnia 17.11.2011 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno Telefon (0-32) 616 44 42, fax: (0-32) 616 24 17, e-mail: rozwoj@azot.pl

Konfekcjonerzy :
- "Sumin" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp.j, 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, tel.+48 61 2972600, +48 61 81 25 113, fax +48 61 2972602; e-mail: sumin@sumin.com.pl; www.sumin.com.pl
- Agrecol Spólka z o.o. 98-400 Wieruszów, Mesznary 2 ;tel/fax 62 7832000, email:agrecol@agrecol.pl; www.agracol.pl
- Target S.A. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa; tel/fax 58 774 10 90, e-mail: info@target.com.pl
- "Agropak" Spółka Jawna B.Pluta, G. Brzeziński i wspólnicy, 43-603 Jaworzno, ul. Darwina 1d, tel. 32 615 69 18 ,tel/fax 32 615 63 30

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Szkodliwy – Xn         Niebezpieczny dla środowiska – N
    Szkodliwy      Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Środek toksyczny dla pszczół w(dawkach powyżej 1,8 l/ha)

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania Nosić odpowiednie rękawice ochronne Nosić ochronę twarzy Myć ręce pod bieżącą wodą Nosić kombinezon ochronny Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
BURAK CUKROWY
- chwościk
Zalecana dawka: 5-6 l/ha.
Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

CHMIEL
- mączniak rzekomy
Zalecane stężenie: 0,5% (500 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej:
- po naprowadzeniu chmielu na przewodniki: 600-1000 l/ha
- po osiągnięciu przez chmiel siatki: 1500-2000 l/ha
- w fazie kwitnienia chmielu i później: 2500-3000 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

2. ROŚLINY SADOWNICZE
Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

JABŁON, GRUSZA
- parch jabłoni, parch gruszy
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka: 1,5 ml/10 m2
Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.
Zalecane ilości wody: 0,5-0,75 l/10 m2

JABŁON, GRUSZA
- zaraza ogniowa
Stosować w dawkach:
- w okresie kwitnienia:
jabłoń: 1,5 l/ha,
jabłoń: 1,5 ml/10 m2
grusza: 1,5 l/ha,
grusza: 1,5 ml/10 m2
- w okresie wzrostu owoców:
jabłoń: 0,75 l/ha,
jabłoń: 0,75 ml/10 m2
grusza: 0,75 l/ha,
grusza: 0,75 ml/10 m2
Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.
Zalecane ilości wody: 0,5-0,75 l/10 m2
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

WIŚNIA
- brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Zalecana dawka: 3 ml/10 m2.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecana ilość wody: 0,5-0,75 l/10 m2.
Środek stosować na początku kwitnienia i w pełni kwitnienia.

WIŚNIA, CZEREŚNIA
- rak bakteryjny drzew pestkowych
Zalecana dawka: 1,5-3 l/ha.
Zalecana dawka: 1,5-3 ml/10 m2
Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.
Zalecane ilości wody: 0,5-0,75 l/10 m2
Środek w dawce 3 l/ha (3 ml/10m2) stosować w okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych, a w dawce 1,5 l/ha (1,5 ml/10 m2) w okresie kwitnienia i wzrostu owoców.

BRZOSKWINIA
- kędzierzawość liści brzoskwini
Zalecane stężenia: 1% (1000 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecane stężenia: 1% (10 ml środka w 1 litrze wody).
Zalecane ilości wody: 700 l/ha.
Stosować w okresie bezlistnym przed rozpoczęciem wegetacji.

3. ROŚLINY WARZYWNE
POMIDOR (w gruncie)
- bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Zalecana dawka: 2-2,5 ml/10m2
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecana ilość wody: 0,7 l/10 m2
Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości, 2-3 razy w sezonie, co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

POMIDOR (pod osłonami)
- bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka
Zalecane stężenie: 0,3% (300 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecane stężenie: 0,3% (3 ml środka w 1 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 l/1000 m2.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1,2 l/10 m2.
Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości, 2-3 razy w sezonie, co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

OGÓREK (w gruncie)
- bakteryjna kanciasta plamistość
Ogranicza również występowanie mączniaka rzekomego dyniowatych w początkowej fazie wzrostu.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Zalecana dawka: 2-2,5 ml/10 m.2
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecana ilość wody: 0,7 l/10 m2
Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego, 2-3 razy w sezonie, co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

FASOLA
- bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Zalecana dawka: 2-2,5 ml/10 m2
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecana ilość wody: 0,7 l/10 m2
Środek stosować zapobiegawczo wykonując 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi.

UWAGI:
1. Wyższe dawki środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami lub przy dłuższych odstępach między zabiegami.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3. W ogórku zabieg może powodować żółknięcie brzegów liści, które z czasem zanika.

III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):
burak cukrowy, chmiel, jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, pomidory, ogórki, fasola -7 dni.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZAT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

Uwaga:
W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 1,8 l/ha
- stosować po wieczornym oblocie pszczół,
- nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcja dołączoną do środka myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VIII POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .......

Termin ważności zezwolenia: 2018.09.12
Okres na sprzedaż zapasów: ---
Okres na zużycie zapasów środka: ---

Przed użyciem środka ochrony roślin należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji - etykiecie stosowania.

Loading